لینک های مرتبط

برندهای برتر لوازم خانگی

جستجوی شرکت

شرایط و ضوابط

شرایط همکاری              

به موجب این تفاهم نامه مرکز اطلاعات لوازم خانگی تلفن 1882 ایرانیان به شماره ثبت26882 از اداره ثبت شرکتهای تهران به آدرس :تهران-بلوار کشاورز-خیابان کبکانیان-کوچه احمد فرگاه-پلاک 1-ساختمان 1882 به مدیریت آقای مهرداد طوریان نام پدر مرحوم احمد اقا متولد 1343   تلفن 88999090-021فاکس:88995050-021 1779471-0912 که از این پس در این تفاهم نامه طرف اول نامیده می شود.   و                      

شرکت ....................................  شماره ثبت ................................ آدرس.............................................................. ............................................به مدیریت آقای  ...............................نام پدر ....................متولد............... تلفن..........................................فاکس :.............................: موبایل :...................................................طرف دوم از این پس دراین تفاهم نامه شرکت نامیده میشود.

موضوع تفاهم نامه

درج نام شرکت و نام شرکت خدمات پس از فروش رسمی شرکت و مراکز فروش و نمایندگان رسمی شرکت  در سایت www.1882.ir متعلق به مرکز اطلاعات لوازم خانگی تلفن 1882 ایرانیان و سامانه تلفن 1882 به مدت یکسال از تاریخ امضاء تفاهم نامه  و هدایت مصرف کنندگان جهت خرید محصولات و دریافت خدمات که مورد تایید آن شرکت هستند.

این تفاهم نامه صرفا برای شرکتهایی ارسال میگردد که دارای پروانه بهره برداری تولید و یاگواهی ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی موضوع ماده4 قانون حمایت از مصرف کنندگان و دستورالعمل مربوطه دارای تایید از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میباشد.

مرکز اطلاعات لوازم خانگی تلفن 1882 ایرانیان متعهد میگردد اصل بیطرفی را در ارائه اطلاعات شرکتها رعایت نماید و اقدام تبلیغی له یا علیه شرکتی اعم از تولید کننده و یا وارد کننده  دارای مجوز نخواهد داشت .

تعهدات طرف اول تفاهم نامه

2-سامانه 1882 متعهد می گردد که نام شرکت و نام شرکت ارائه کننده خدمات رسمی آن  را به مدت یکسال شمسی از تاریخ امضا این تفاهم نامه به مدت یکسال شمسی در سایت رسمی خود حفظ نماید.

3- سامانه 1882 متعهد میگردد که در طول یکسال شمسی کلیه مصرف کنندگانی که محصولات و خدمات مورد نظرشرکت را از طریق سامانه تلفنی 1882 دریافت میکنند به سمت نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش اعلام شده از سوی شرکت هدایت و راهنمایی نماید.

4- سامانه 1882 متعهد می گردد که هیچگونه تبلیغات منفی جهت کلیه شرکتهای شناسنامه دار دارای مجوز از وزارت صمت نداشته باشد.

5- سامانه 1882 متعهد می گردد که گزارش تمام اطلاعات تماس گیرندگان مربوط به شرکت با سامانه 1882  را جهت اطلاع در پایان هر فصل برای هرگونه بهره برداری به شرکت ارائه نماید.

6- سامانه 1882 متعهد می گردد در چهار چوب قوانین فضای مجازی کشور جمهوری اسلامی ایران در سایت 1882 فضایی را در بخش اطلاعات شرکت با نام و رمز اختصاصی از سایت 1882 جهت درج اطلاعات در اختیار شرکت قرار دهد.

7- سامانه 1882 متعهد میگردد در اپلیکیشن مرکز اطلاعات لوازم خانگی فضایی جهت درج اطلاعات و اطلاع رسانی شرکت قرار دهد.

8- سامانه 1882 متعهد میگردد شش بار در سال مصاحبه های مدیر عامل را در تلگرام مرکز اطلاعات لوازم خانگی انتشار دهد.

9- سامانه 1882 متعهد می گردد که در صورت وقوع تخلف از آنچه در این تفاهم نامه ذکر شده است و موجب ایجاد ضرر و زیانی به شرکت گردد را  جبران نماید.

تعهدات طرف  دوم

1-شرکت متعهد می گردد بمنظورثبت اطلاعات در سامانه تلفن 1882 طی نامه ای با سر برگ شرکت و مهر امضا مدیر عامل اطلاعات مربوط به شماره ثبت شرکت ،شماره پروانه بهره برداری ، شماره تائیدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یک نسخه از گواهی نمایندگی شرکت خارجی را برای ارائه کالا و یا خدمات صادره از مرکز اصناف را به سامانه 1882 ارائه نماید.

2- شرکت متعهد میگردد جهت اطلاع رسانی مشتریان از طریق سامانه 1882 اطلاعات دفترمرکزی و فروش و ارائه خدمات پس از فروش شرکت ،لیست نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش را طی فرم ضمیمه تکمیل و ممهور به امضاء مدیر عامل  جهت درج در سامانه تلفن 1882 ارسال نماید.

3- شرکت متعهد می گردد که بمنظور اطلاع رسانی مشتریان  اطلاعات مربوط به افزایش و یا کاهش سبد محصولات از سبد کالایی خود را بصورت مکتوب به طرف اول ارائه نماید.

  شرایط عمومی

1- -طرفین متعهد میگردند تمام اطلاعات اسنادی را محرمانه تلقی نموده واز انتشار آن خوداری نمایند.

2- سامانه 1882 به منظور راستی آزمایی ،پایش و نظارت مکالمات کارمندان سامانه 1882کلیه مکالمات را ضبط و شش ماه ذخیره سازی نمایدودرصورت لزوم در اختیار شرکت قرار دهد.

3-هدف مرکز اطلاعات لوازم خانگی تلفن 1882 ایرانیان از اجرای سامانه تلفن 1882،اپیلکیشن1882،تلگرام 1882ایجاددیتای سالم، دریافت صحیح اطلاعات مربوط به گارانتی،مراکزفروش وخدمات پس از فروش شرکتهای رسمی جهت راستی آزمایی مشتریان و مراکز ذیصلاح جهت بهره برداری میباشد.

4- امضاء و اجرای صحیح این تفاهم نامه ضمن اگاهی مصرف کنندگان در انتخاب خرید و دریافت گارانتی و خدمات مورد تایید مراکز وزارت صمت و جلو گیری از ورود محصولات قاچاق و تقلبی و ارائه دهندگان گارانتی زیر پله ای را از بازار حذف و ایجاد انگیزه برای شرکتهای قانونمند در تولید و واردات قانونی می باشد.

5- طرف اول صرفا معرفی کننده بوده و هیچگونه مسئولیتی در قبال مصرف کننده و دریافت کننده خدمات ندارد و کلا بر عهده شرکت می باشد.

6- مرکز اطلاعات لوازم خانگی تلفن 1882 ایرانیان موظف به همکاری با هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در ارسال اطلاعات رصد شده شرکتهای گارانتی زیر پله ای میباشد.

7-حسن اجرای تفاهم نامه در پایداری و ماندگاری اصل احترام متقابل ، و حفظ اسنادو ارائه اطلاعات و خدمات صحیح و احترام به مصرف کنندگان طرفین قرارداد خواهد بود.

با توجه به قرارداد هیات محترم عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور درتاریخ 24/09/1397 با مرکزاطلاعات لوازم خانگی تلفن 1882 ایرانیان جهت انجام اطلاع رسانی صحیح  تمام شرکتهای حوزه لوازم خانگی در بخش ،گارانتی ،مراکز فروش و خدمات پس از فروش دارای مجوز از مراکز وزارت صمت به منظور پیشگیری  از واردات قاچاق، تقلبی و جلوگیری از ارائه دهندگان گارانتی زیرپله ای و خدمات پس از فروش ،مرکز اطلاعات لوازم خانگی صرفا شرکتهایی را که دارا ی تاییدیه می باشند اطلاع رسانی می نماید .

متاسفانه در بازار فعلی لوازم خانگی کشور افراد متقلبی هستندکه به نام شرکتهای حقیقی وحقوقی لوازم خانگی اقدام به واردات محصولات تقلبی برندهای معروف لوازم خانگی بین المللی می نمایند،و با اشخاض زیر پله ای در قالب شرکتهای قانونی اقدام به گارانتی وخدمات پس از فروش لوازم خانگی این گونه محصولات بنام برندهای اورجینال به مصرف کنندگان بی اطلاع و یا کم اطلاع می نمایند وباعث خسران روحی و مالی مصرف کنندگان گارانتی وتعمیرات لوازم خانگی و ایجاد مشکلات عدیده ای برای نمایندگان رسمی برندهای معروف بین المللی و اقتصاد کشور میگردند مرکز اطلاعات لوازم خانگی تلفن 1882 مترصد انجام اطلاع رسانی صحیح اطلاعات شرکتهای لوازم خانگی رسمی با حمایت سازمانهای دولتی میباشد 

تماس با مرکز اطلاعات لوازم خانگی:

تلفن چهار رقمی: 1882 جهت استعلام

فاکس: 021-88995050

تلفن درج اطلاعات:021-88999090

ایمیل: aria1882@yahoo.com

info@1882.ir

خدمات مرکز اطلاع رسانی اطلاعات لوازم خانگی:

آیا میخواهید لوازم خانگی اورجینال با گارانتی وخدمات پس از فروش دارای مجوز خرید نمائید؟

آیا میخواهید لوازم خانگی خود را تعمیر ویا سرویس نماید ؟

شرکتهای شناسنامه دار و دارای مجوز را از تلفن 1882 بخواهید

1882 چیست؟

سامانه تلفنی 1882 راه حلی است تا:

لوازم خانگی قاچاق ، تقلبی ، گارانتی وخدمات پس از فروش لوازم خانگی زیر پله ای بدون مجوز و تقلبی ازبازار لوازم خانگی جمع اوری واز فعالیت انان کاست شود